Veiklos rezultatai

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2017 m. RAS ataskaitų

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2016 m. RAS ataskaitų

AB „Klaipėdos energija“ reguliavimo apskaitos politika 

 

2018 m. šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, EUR

Audituota

Sąnaudų straipsniai
Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas) Rezervinės galios užtikrinimas Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas
I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 12508540 588 3959 737
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 11386250 480 3161 580
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 424048 23 320644 27
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 66972 4 54266 5
IV1. Kitos kintamos sąnaudos 32828 2 10 2
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 4061 0 2 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 794345 7216 1195625 9221
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 772322 191132 562945 45621
VIII. Personalo sąnaudos 2990527 463242 1736995 421029
IX. Mokesčių sąnaudos 137236 38453 575471 437
X. Finansinės sąnaudos 8043 697 1423 264
XI. Administracinės sąnaudos 58194 1693 10573 1953
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 0 322128
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 56821 3783 36582 4424
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0 0 0 0
XVI. Iš viso 29240187 707313 4501656 806428

 

 2018 m.  karšto vandens tiekimo sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Karšto vandens

tiekimas

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 23
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 21
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 1
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 14238
IV1 Kitos kintamosios sąnaudos 0
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 51
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 426
VIII. Personalo sąnaudos 8306
IX. Mokesčių sąnaudos 3
X. Finansinės sąnaudos 7
XI. Administracinės sąnaudos 52
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1097
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 47
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 24272

 

2018 m.  šildymo sistemų einamosios priežiūros sąnaudos, Eur

Audituota

Sąnaudų straipsniai

Šildymo sistemų

einamoji priežiūra

I. Šilumos įsigijimo sąnaudos 54
II. Kuro sąnaudos energijai gaminti 44
III. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 2
IV. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0
IV1 Kitos kintamosios sąnaudos 0
V. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0
VI. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 655
VII. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 2642
VIII. Personalo sąnaudos 55041
IX. Mokesčių sąnaudos 142
X. Finansinės sąnaudos 19
XI. Administracinės sąnaudos 138
XII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 95
XIII. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0
XIV. Kitos paskirstomos sąnaudos 963
XV. Nepaskirstomos sąnaudos 0
XVI. Iš viso 59795

Parama

2019 m.

Informuojame, kad AB „Klaipėdos energija“ stabdo kontaktinį klientų aptarnavimą dėl COVID-19 plitimo (pratęsta iki 2020-04-14)

Daugiau informacijos