Korupcijos prevencija

Įžanginis pranešimas

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus 

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti AB „Klaipėdos energija“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Atsakingas už korupcijos prevenciją AB „Klaipėdos energija“ – Korupcijos prevencijos pareigūnas Mindaugas Jaremčiukas Mob. Nr. +370 678 71980

Antikorupcinio sąmoningumo didinimo svarba

STT teikiamas pareigybių sąrašas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Darbuotojų paieškos, atrankos, priėmimo, perkėlimo ir atleidimo tvarkos aprašas

 

Antikorupcinis švietimas ir visuomenės informavimas