Energijos taupymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Klaipėdos energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė 2017-2020 m. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą bei 2021–2030 m. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiais susitarimais AB „Klaipėdos energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2030 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, platinamose sąskaitose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais rekomenduojama kreiptis į:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius

Telefonas: (8 5) 266 7025

Elektroninis paštas: [email protected]

www.lsta.lt

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra

Gedimino pr. 38, 01104, Vilnius

Telefonas: (8 7) 066 4923

Elektroninis paštas: [email protected]

www.ena.lt