Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: praėjusieji metai buvo ekstremalūs

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad dėl klimato kaitos nulemto šiltėjimo 2023 metais pagerinti 17 parų maksimalios oro temperatūros ir 4 parų minimalios temperatūros rekordai. Todėl praėjusius metus galima apibūdinti kaip ekstremalius.

Nors pernai metinis kritulių kiekis buvo artimas daugiametėms reikšmėms, tačiau pasižymėjo dideliu netolygumu: pirmoje metų pusėje buvo dažnesnės deficito, o antroje – kritulių pertekliaus sąlygos. Todėl tais pačiais metais buvo fiksuojami ir visi sausrų tipai (miškuose, agrometeorologinė ir hidrologinė) ir potvyniai, daugiausiai Vakarinėje Lietuvos dalyje pridarę žalos.

2023 metais buvo fiksuota 19-a stichinių meteorologinių reiškinių (vieno iš jų metu fiksuotas ir katastrofinis labai smarkus vėjas) bei 7 stichiniai hidrologiniai reiškiniai.

Praėję metai buvo treti karščiausi metai Lietuvoje nuo 1961 metų. Per paskutiniuosius 5 metus trys iš jų buvo rekordiškai karšti (2020 m. 9,2 °C, 2019 m. 8,8 °C ir 2023 m 8,7 °C).

Kviečiame susipažinti su parengta susisteminta 2023 metų orų ir reiškinių informacija čia.

Šaltinis: LR Aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Klaipėdos energija“ kontaktinė informacija: Danės g. 8, Klaipėda LT-92109, tel. (8 46) 410 859, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klenergija.lt.

Plano rengėjas  –  VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. [email protected] arba tel. 8 659 13 447.

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

SŽNS Planas

Klaipėdoje baigiamas šildymo sezonas

2023 m. gegužės mėn. 3 d. Klaipėdos miesto meras pasirašė potvarkį dėl šildymo sezono pabaigos Klaipėdos mieste.

Nustatyta, kad 2022–2023 m. šildymo sezonas Klaipėdos miesto savivaldybėje baigiamas š. m. gegužės 3 d., o Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose ­– š. m. gegužės 8 d.

Sprendimas neskubėti baigti šildymo sezono mieste priimtas atsižvelgus į pajūryje vyravusias nepalankias oro sąlygas bei prognozes.

„Dalis klaipėdiečių jau anksčiau ragino nutraukti šildymą mieste, tačiau, įvertinę permainingus orus, šildymo nutraukti neskubėjome ir nuolat stebėjome sinoptikų prognozes. Dar šįryt vairuotojams teko valyti apledijusius automobilių stiklus, tačiau žadama, jog savaitgalį Klaipėdoje nusistovės šiltesni orai“, – sakė Klaipėdos miesto savivaldybės l. e. Statinių administravimo skyriaus vedėja Danguolė Dambrauskienė.

Paprastai šildymo sezonas Klaipėdoje baigiamas antroje balandžio pusėje, pastaruosius trejus metus dėl nepalankių orų šildymas tęsėsi iki gegužės pradžios.

2022 – 2023 m. šildymo sezonas Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo biudžetinėse įstaigose pradėtas pernai spalio 18 d., kitiems šilumos vartotojams šilumą pradėta tiekti spalio 26 d.

Šaltinis: www.klaipeda.lt

Dėl šilumos tinklų planinių remonto darbų nebus tiekiamas termofikacinis vanduo:

Atjungimo data: 2024-04-04
Atjungimo laikas: 09:00
Objekto adresas: Klaipėda: Birutės g. 15.
Prijungimo data: 2024-04-04
Prijungimo laikas: 14:00

Informacija klientams teikiama tel. +370 46 41 08 69.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.