Energijos taupymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Klaipėdos energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė šį Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiuo susitarimu AB „Klaipėdos energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2020 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, platinamose sąskaitose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais rekomenduojama kreiptis į:

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius

tel. (8 5) 266 7025

faksas (8 5) 235 6044

info@lsta.lt

www.lsta.lt

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius

tel.  8 706 6 4715

faksas 8 706 64820

info@enmin.lt

http://www.enmin.lt/lt/

 

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius

tel. 8 706 64923

faksas 8 706 64876

eainfo@ena.lt

www.ena.lt

 

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas

tel. (8 37) 401801

Faksas (8 37) 351271

rastine@lei.lt

www.lei.lt