Energijos taupymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Klaipėdos energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė šį Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiuo susitarimu AB „Klaipėdos energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2020 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, platinamose sąskaitose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

 

Mokymai:

 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais rekomenduojama kreiptis į:

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius

Telefonas: (8 5) 266 7025

Faksas: (8 5) 235 6044

Elektroninis paštas: info@lsta.lt

www.lsta.lt

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius

Telefonas:  (8 7)06 6 4715

Faksas: (8 7)06 64820

Elektroninis paštas: info@enmin.lt

http://www.enmin.lt/lt/

 

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius

Telefonas: (8 7)06 64923

Faksas: (8 7)06 64876

Elektroninis paštas: eainfo@ena.lt

www.ena.lt

 

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas

Telefonas: (8 37) 401801

Faksas: (8 37) 351271

Elektroninis paštas: rastine@lei.lt

www.lei.lt

Informuojame, kad AB „Klaipėdos energija“ stabdo kontaktinį klientų aptarnavimą dėl COVID-19 plitimo (pratęsta iki 2020-04-14)

Daugiau informacijos