Energijos taupymas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Klaipėdos energija“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė šį Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiuo susitarimu AB „Klaipėdos energija“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2020 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, platinamose sąskaitose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pristato vaizdinę medžiagą – Atmintinę šilumos energijos vartotojams. Informacinis filmukas supažindins su pagrindinėmis šilumos vartotojo teisėmis, pateiks praktinių patarimų ir šilumos taupymo receptų. Projektas finansuojamas Europos Komisijos bei LR Biudžeto lėšomis.

Svetainė www.energetikosabc.lt – viena iš priemonių, skirtų įgyvendinti Komisijos Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo ugdymo 2016–2018 metų programą, kurios tikslas yra gerinti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimą, didinti šiose srityse dirbančių vartotojų asociacijų vaidmenį.

Svetainės poskyryje „Šiluma“ galima susipažinti su įvairiomis Šilumos tiekimo ir vartojimo ypatybėmis bei rasti atsakymus į pageidaujamus klausimus, tuo pačiu ir energijos taupymo klausimais.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, savo interneto svetainėje www.lsta.lt, yra parengusi naują skyrių „Energijos vartojimo efektyvumas“. Čia  galima rasti visą aktualią informaciją apie šilumos vartojimo efektyvumą didinančias priemones daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, susipažinti su ekspertų atliktomis studijomis, galiojančiais teisės aktai ir t.t.

 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais rekomenduojama kreiptis į:

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius

tel. (8 5) 266 7025

faksas (8 5) 235 6044

info@lsta.lt

www.lsta.lt

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius

tel.  8 706 6 4715

faksas 8 706 64820

info@enmin.lt

http://www.enmin.lt/lt/

 

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius

tel. 8 706 64923

faksas 8 706 64876

eainfo@ena.lt

www.ena.lt

 

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas

tel. (8 37) 401801

Faksas (8 37) 351271

rastine@lei.lt

www.lei.lt